บริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด

Sparepart

คลังสินค้าอะไหล่และอุปกรณ์ด้าน Cooling Tower ที่มีความครบครัน ภายใต้การผลิตบริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด ด้วยโรงงานที่มีคุณภาพ และทีมงานคุณภาพที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรง

Supply all kinds of Sparepart

  • FRP fan
  • Aluminum fan
  • Spray nozzle
  • Drift eleminator
  • Motor
  • Hub

Filler Type

Film Type

• Clean Process
• Low Temp < 45

Splash Bar Type

• Dirty Process
• Low Temp < 45

Grid Filler

• Dirty Process
• High Temp > 45 – 90 oC

Spray Nozzle

Flow Rate 3-5 m3/Hr.

Flow Rate 6-10 m3/Hr./Ea.

Drift Eliminator

Model CF 1900

Model DE 200

Fanblade

Diameter 3-40 Ft

Gear Speed Reducer

Fan Stack

© 2019 Spacco Cooling Tower Industry Co., Ltd. All rights reserved | Designed by Giant-Point