Maintenance Service

บริการหลังการขาย ที่พร้อมส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

การบริการที่ไม่เพียงแต่เข้าถึงความต้องการ แต่ยังร่วมสร้างสรรค์เพื่อการดูแลและพัฒนาระบบ Cooling Tower ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริการออกแบบ ผลิต พร้อมติดตั้ง Cooling Tower โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริการตรวจสอบ พร้อมทำการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด

ไม่เพียงแค่มีความเป็นเลิศในการออกแบบและติดตั้งระบบความเย็นคูลลิ่งเทาเวอร์ในแบบ Turnkey Project เท่านั้น บริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด ยังมีบริการหลังการขายที่พร้อมส่งเสริมศักยาพการดำเนินงานในธุรกิจอุตสาหกรรมของลูกค้าให้พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานและการดูแลทีมงานที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ในสายงานมาอย่างยาวนานบนพื้นฐานของคุณภาพ ความจริงใจ รวดเร็ว และฉับไว พร้อมให้บริการดังนี้

Upgrade / improve/ Re-structure Cooling Tower

ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำ

ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิต หรือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคูลลิ่งเทาเวอร์ โดยการร่วมวางแผนร่วมกับลูกค้า ถึงวิธีการปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพให้สามารถรองรับ กับกำลังการผลิตใหม่ได้เป็นอย่างดี

พร้อมทั้งบริการ ซ่อมแซม บำรุง รักษา คูลลิ่งเทาเวอร์ของลูกค้าได้ทุกประเภท เช่น เปลี่ยนจากโครงสร้างไม้ เป็นวัสดุสมัยใหม่ ได้คลอบคลุมทุกประเภท

บริการล้างทำความสะอาด เปลี่ยนอุปกรณ์ อัพเกรด และตรวจสอบประสิทธิภาพ

ระบบคูลลิ่งเทาเวอร์ทุกยี่ห้อ

บริการซ่อมบำรุงประจำปี
 • การเปลี่ยนแปลงแผงระบายความร้อน
 • การ Overhaul เกียร์
 • การซ่อมใบพัดลม FRP
 • การล้างทำความสะอาดคูลลิ่งเทาเวอร์
 • การซ่อมปรับปรุงงาน mechanical/
  alignment/vibration analysis
 • ถ่วงใบพัดสมดุล
 • ทำสีใบพัด
 • ล้างทำความสะอาดคูลลิ่งเทาเวอร์และ
  บ่อเก็บน้ำ
 • ซ่อมบำรุงรักษาประจำปีและทั่วไป

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำ

เราสามารถเสริมสร้างคุณภาพน้ำในระบบคูลลิ่งเทาเวอร์ ให้คงสภาพความใส สะอาด พร้อมทั้งช่วยระบายความร้อนได้ดี ไร้การอุดตัน

© 2019 Spacco Cooling Tower Industry Co., Ltd. All rights reserved | Designed by Giant-Point