บริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด

Milestone

บริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด กับเรื่องราวและความสำเร็จที่ผ่านมาของเรา

ก่อตั้ง บริษัท สยามโพลีพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด

2522

สร้างโรงงานคูลลิ่ง เทาเวอร์

2526

เริ่มผลิต คูลลิ่งเทาเวอร์ด้วยตนเอง

2527

เริ่มสร้าง คูลลิ่งเทาเวอร์ไม่ให้ บจก.ยูนิลิเวอร์ไทยโฮลดิ้ง

2537

จดทะเบียน บริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด ทุนจำนวน 2 ล้านบาท และสร้างโรงงานที่หนองจอก

2538

เริ่มส่งออก Cooling Package และเริ่มส่งออกสิงคโปร์เป็นประเทศแรก

2541

เริ่มส่งออกประเทศปากีสถาน

2544

เริ่มส่งออกประเทศบังกลาเทศและ ประเทศศรีลังกา

2547

เริ่มสร้างคูลลิ่งโครงสร้างคอนกรีต

2550

เริ่มออกแบบและผลิต Cooling Tower ขนาด 1,000 – 3,000 m³/Hr. ที่โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร 1,2

2551

เริ่มส่งออกประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศบาห์เรน

2554

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 30ล้านบาท

2561
2535
ปีที่ก่อตั้ง
30
ประสบการณ์
1000
โครงการที่ผ่านมา

Look Beyond

บริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด มุ่งหวังที่จะสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของเรา พร้อมขยายขอบเขตการให้บริการให้สามารถควบคุมและดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วมากยิ่งขึ้นถึงในทุกประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียนต่อไป

© 2019 Spacco Cooling Tower Industry Co., Ltd. All rights reserved | Designed by Giant-Point