บริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด

New Cooling Tower Project

ผลงานและความภาคภูมิใจของเรา
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมาบริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด ได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นจากลูกค้า ให้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของโครงการต่างๆมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชน สร้างให้เกิดความภูมิใจและแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนองค์กรของเรา

น้ำตาลเกษตรสมบูรณ์

MODEL
SCF 25000-DC3-RC-SV
FLOW RATE
7500  m3/hr
TEMP. IN 
47 oC
TEMP. OUT
34 oC

เกษตรไทยนครสวรรค์

MODEL
SCF 5400-DC4-FRP-SV
FLOW RATE
3000  m3/hr
TEMP. IN 
42 oC
TEMP. OUT
35 oC

น้ำตาลเกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ

MODEL
SCF 3100RT-DC1-SUS-SV
FLOW RATE
200  m3/hr
TEMP. IN 
95 oC
TEMP. OUT
35 oC

น้ำตาลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

MODEL
SCF 400RT / SCF 800 RT
FLOW RATE
200 / 500  m3/hr
TEMP. IN 
42 oC
TEMP. OUT
34 oC

บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด

MODEL
SCF 1400RT-DC1-FRP-SV
FLOW RATE
500  m3/hr
TEMP. IN 
42 oC
TEMP. OUT
34 oC

น้ำตาลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

MODEL
SCF 250RT-DC1-HDG-SV
FLOW RATE
200  m3/hr
TEMP. IN 
42 oC
TEMP. OUT
34 oC

รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)

MODEL
SCF 700RT-DC1-HDG-SV
FLOW RATE
455  m3/hr
TEMP. IN 
38 oC
TEMP. OUT
32 oC

บีจีซี กล๊าส ขอนแก่น

MODEL
STA 800 SUN-DC2-MD
FLOW RATE
500  m3/hr
TEMP. IN 
50 oC
TEMP. OUT
35 oC

บริษัท เค ไอ เอทานอล จำกัด (อ.พิมาย จ.นครราชสีมา)

MODEL
SCF 350RT-DC1-HDG-SV
FLOW RATE
160  m3/hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

ตะวันแดง 1999 จ. ชัยนาท

MODEL
SCF 8800-DC4-RC-W
FLOW RATE
2800  m3/hr
TEMP. IN 
43 oC
TEMP. OUT
31 oC

น้ำมันพืชปทุม จ.ปทุมธานี

MODEL
SCF 800-DC2
MODEL
SCF 1600-DC4
MODEL
SCF 2000-DC5

น้ำตาลราชบุรี จ.ราชบุรี

MODEL
SCF 1200-DC2-HDG-SQ
FLOW RATE
400  m3/hr
TEMP. IN 
45 oC
TEMP. OUT
32 oC

บริษัท เค เอส แอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด

MODEL
SCF 1500-DC1-FRP-SV
FLOW RATE
1200  m3/hr
TEMP. IN 
35 oC
TEMP. OUT
32 oC

บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด

MODEL
SCF 200RT-DC1-FRP-SQ
FLOW RATE
80  m3/hr
TEMP. IN 
40 oC
TEMP. OUT
31 oC

บริษัท ชัยมงคล อุตสาหกรรม จำกัด

MODEL
SCF 125 RT
FLOW RATE
98  m3/hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

MODEL
STA 900 SUN-DC3
FLOW RATE
510  m3/hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

MODEL
STA 1600 SUN-DC4
FLOW RATE
250  m3/hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

บริษัท ซันชาย ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

MODEL
SCF 1900-DC1-SUN-SQ
FLOW RATE
500 m3/hr
TEMP. IN 
60 oC
TEMP. OUT
39 oC

บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

MODEL
SPC 1250 RT
FLOW RATE
4290 GPM
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จํากัด

MODEL
SCF 700-DC2-HDG-SV
FLOW RATE
300  M3/hr
TEMP. IN 
40 oC
TEMP. OUT
32 oC

เสริมไทย คอมเพล็กซ์

MODEL
STA 2400 SUN-DC8
FLOW RATE
1560  M3/hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

ทรัพย์ทิพย์

MODEL
SCF 2800-DC4
FLOW RATE
1350  M3/hr
TEMP. IN 
40 oC
TEMP. OUT
32 oC

ธนโชค กรุ๊ป

MODEL
SCF 350 RT    (2 Set)
FLOW RATE
100  M3/hr
TEMP. IN 
50 oC
TEMP. OUT
31 oC

ไทยคอปเปอร์ ร็อด

MODEL
STA 600 SUN-DC2
FLOW RATE
468  M3/hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

MODEL
STA 350 RT    (2 Set)
FLOW RATE
273  M3/hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

บริษัท อลูเม็ท จำกัด

MODEL
SCF 250 RT (2 Set)
FLOW RATE
195  M3/hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

THAI ALCOHOL

MODEL
SPC 250 RT (COMPLETE SET)
FLOW RATE
520 L/min
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

KHONBURI SUGAR

MODEL
SCF 25000-DC4-RC-SV
FLOW RATE
7500 m3/Hr
TEMP. IN 
42 oC
TEMP. OUT
32 oC

B-POWER FACTORY AND CONSTRUCTION

MODEL
SPC 60 RT (COMPLETE SET)
FLOW RATE
780 L/min
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

B-POWER FACTORY AND CONSTRUCTION

MODEL
SPC 20 RT (COMPLETE SET)
FLOW RATE
260 L/min
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

โรงงานน้ำตาลไทยอุดร

MODEL
SCF 1000-DC1-FRP-SV
FLOW RATE
400 ,600 m3/Hr
TEMP. IN 
41 , 40 oC
TEMP. OUT
32 , 33 oC

โรงงานน้ำตาลไทยเอทานอล

MODEL
SCF 970-DC1-FRP-SQ
FLOW RATE
630 m3/Hr
TEMP. IN 
38 oC
TEMP. OUT
32 oC

โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง จ.สกลนคร

MODEL
SCF 1200-DC3-FRP-SQ
FLOW RATE
660 m3/Hr
TEMP. IN 
45 oC
TEMP. OUT
35 oC

อุตสาหกรรมโคราช  (โรงงานน้ำตาลพิมาย) จ.นครราชสีมา

MODEL
SCF 8900-DC2-SUS-SQ (SUS Cooling Tower)
FLOW RATE
500 m3/Hr
TEMP. IN 
90 oC
TEMP. OUT
35 oC

MITRPHOL BIO POWER DANCHANG (Cooling Tower High Temperature)

MODEL
SCF 1800-DC1-RC-SQ
FLOW RATE
100 m3/Hr
TEMP. IN 
90 oC
TEMP. OUT
35 oC

น้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์

MODEL
SCF 550-DC1-HDG-SV
FLOW RATE
429 m3/Hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

M.E. NIKKISO COMPANY LIMITED

MODEL
STA 1050 SUN-DC3
FLOW RATE
273 m3/Hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

น้ำตาลราชบุรี 2

MODEL
SCF 250-DC1-RC-SV
FLOW RATE
150 m3/Hr
TEMP. IN 
45 oC
TEMP. OUT
35 oC

KSL GREEN INNOVATION น้ำพอง จ.ขอนแก่น

MODEL
SCF 4000-DC6-FRP-SV
FLOW RATE
1500 m3/Hr
TEMP. IN 
40 oC
TEMP. OUT
32 oC

KSL GREEN INNOVATION น้ำพอง จ. ขอนแก่น

MODEL
SCF 1100-DC2-FRP-SV
FLOW RATE
800 m3/Hr
TEMP. IN 
36 oC
TEMP. OUT
32 oC

บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด

MODEL
SQC375-DC1-FRP
FLOW RATE
558 m3/Hr
TEMP. IN 
34 oC
TEMP. OUT
31 oC

บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด

MODEL
SCF 800 RT-DC1-FRP-F
FLOW RATE
580 m3/Hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

MD Tower

MODEL
SCF-600-DC2-FRP-F
FLOW RATE
468 m3/Hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

LSG Sky Chefs (Suvarnabhumi)

MODEL
STA-1225-(175×7)-HDG
FLOW RATE
2275 m3/Hr
TEMP. IN 
37 oC
TEMP. OUT
32 oC

KAMPHAENGPHET BIO ENERGY

MODEL
SCF-8,000-DC8-SUS-F
FLOW RATE
2,100 m3/Hr
TEMP. IN 
41 oC
TEMP. OUT
31 oC

SUPANBURE BIO ENERGY

MODEL
SCF-7693-DC2-RC-VS
FLOW RATE
3,750 m3/Hr
TEMP. IN 
40 oC
TEMP. OUT
32 oC

THIP SUGAR KAMPHAENGPHET PHASE 1

MODEL
SCF-36930-DC6-RC-VS
FLOW RATE
18,000 m3/Hr
TEMP. IN 
42 oC
TEMP. OUT
35 oC

KSL บ่อพลอย

MODEL
SCF 800RT-DC1-FRP-SV
FLOW RATE
600 m3/hr
TEMP. IN 
34.5 oC
TEMP. OUT
32 oC
WET BULB
29 oC

MITR PHOL BIO FULE DANCHANG

MODEL
SQC 473 DC – 4/SQC 453 DC -2
FLOW RATE
3,600 m3/Hr
TEMP. IN 
40 oC
TEMP. OUT
30 oC

MITR PHOL SUGAR MILL (SING BURI)

MODEL
SCF 18462-DC4-RC
FLOW RATE
24,000 m3/Hr
TEMP. IN 
42 oC
TEMP. OUT
35 oC

MITR PHOL BIO FULE KALASIN

MODEL
SCF-18460-DC2-RC-SQ
FLOW RATE
6,000 m3/Hr
TEMP. IN 
44 oC
TEMP. OUT
32 oC

THAI VEGATABLE OIL

MODEL
SCF-8,000-DC8-SUS-F
FLOW RATE
2,100 m3/Hr
TEMP. IN 
41 oC
TEMP. OUT
31 oC

MITR PHOL SUGAR PULUNG

MODEL
SCF-5,200-DC4-FRP-SV
FLOW RATE
2,000 m3/Hr
TEMP. IN 
42 oC
TEMP. OUT
32 oC

THIP SUGAR KAMPHAENGPHAT PHASE 1

MODEL
SCF-800-DC1x2-FRP
FLOW RATE
300×2 m3/Hr
TEMP. IN 
42 oC
TEMP. OUT
32 oC

THIP SUGAR KAMPHAENGPHET PHASE 2

MODEL
SCF-1,000-DC1x2-FRP
FLOW RATE
400×2 m3/Hr
TEMP. IN 
42 oC
TEMP. OUT
32 oC

KSL น้ำตาลขอนแก่น

MODEL
SCF 2600RT-DC6-FRP-SV
FLOW RATE
1800 m3/hr
TEMP. IN 
36.3 oC
TEMP. OUT
32 oC
WET BULB
30 oC

มิตรผลภูหลวง

MODEL
SCF 5200-DC4-FRP-CF
FLOW RATE
500 m3/hr
TEMP. IN 
42 oC
TEMP. OUT
32 oC
WET BULB
29 oC

โรงเหล้าแสงโสม

MODEL
SCF 6580RT-DC3-WOOD
FLOW RATE
1350 m3/hr
TEMP. IN 
50 oC
TEMP. OUT
31 oC
WET BULB
29 oC

© 2019 Spacco Cooling Tower Industry Co., Ltd. All rights reserved | Designed by Giant-Point