บริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด

Maintenance Project

ผลงานและความภาคภูมิใจของเรา
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมาบริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด ได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นจากลูกค้า ให้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของโครงการต่างๆมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชน สร้างให้เกิดความภูมิใจและแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนองค์กรของเรา

บริษํท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด

ปรับปรุงคูลลิ่งเทาเวอร์
เปลี่ยน Butterfly valve

บริษัท เอ็นจิโนว่า จำกัด

ปรับปรุงคูลลิ่งเทาเวอร์
เปลี่ยนชุดขับ ใบพัดเเละมอเตอร์

ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์

ปรับปรุงคูลลิ่งเทาเวอร์
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ คูลลิ่งเทาเวอร์

ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์

ปรับปรุงคูลลิ่งเทาเวอร์
เปลี่ยนมอเตอร์คูลลิ่งเทาเวอร์

น้ำตาลทิพย์สุโขทัย

Overhaul Cooling tower
Overhaul Gear

โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น 

Overhaul Cooling tower
Replace Filler , Support motor , Motor , Fanblade

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ชัยภูมิ) จำกัด

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์

เปลี่ยนฟิลเลอร์ เเละ ซัพพอร์ต

บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำกัด

รื้อถอน เเละ ติดตั้งคูลลิ่งเทาเวอร์

STA 800 SUN-DC4

Flow 340 m3/hr

บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์

เปลี่ยนฟิลเลอร์ เเละ โครงสร้างคูลลิ่งเทาเวอร์

บริษัท ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์

ฉีดล้างทำความสะอาดคูลลิ่ง

บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์

เปลี่ยนชุดกระจายน้ำ

บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์

เปลี่ยนใบพัด เเละ ซัพพอร์ตมอเตอร์

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์

เปลี่ยนฟิลเลอร์

ฉีดล้างทำความสะอาดคูลลิ่ง

บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์

รื้อพร้อมติดตั้งปล่องใบพัด

เปลี่ยนพร้อมติดตั้งฟิลล์

Overhaul เกียร์

อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ 

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์
รื้อถอนพร้อมติดตั้ง Filler

ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์

รื้อถอนพร้อมติดตั้งฟิลเลอร์

เปลี่ยนซัพพอตมอเตอร์

บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์
รื้อถอนพร้อมติดตั้ง Drift Eliminator

บริษัท มิตรผล ไบโอ- ฟูเอล (กุฉินารายณ์) จำกัด

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์
ติดตั้งชุดใบพัด Cooling tower

บริษัท มิตรผล ไบโอ-ฟูเอล จำกัด (ชัยภูมิ)

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์
Remove & Installation Filler

บริษัท เนสเล่ จำกัด (นวนคร)

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์  200 RT 
Remove & Installation Structure,Fill for Cooling Tower

บริษัท มิตรผล ไบโอ เพาเวอร์ จำักด (กุฉินารายณ์)

งานปรับปรุง คูลลิ่งเทาเวอร์
Overhaul Gear & Drive Shaft

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

งานปรับปรุง
แก้ไขฐานรับเกียร์ คูลลิ่งเทาเวอร์

บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด

งานปรับปรุง Cooling Tower
SQC 374-DC2

SQC 373-DC2

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด

Overhaul Cooling Fan
Overhaul Gear & Drive Shaft

บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด

ซ่อมแซมผนังเละคานคูลลิ่งเทาเวอร์

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด

Cooling 1000 RT
รื้อเปลี่ยนฟิลเลอร์

บริษัท ฟอร์ทเกส (ประเทศไทย) จำกัด

เปลี่ยน ซัพพอร์ตมอเตอร์

บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด

ซ่อมเเซม
ผนังคอนกรีต เเละบ่อพักน้ำ

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด

SPC 1000 SUN
รื้อถอนพร้อมติดตั้งคูลลิ่งเทาเวอร์

มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์  กาฬสินธุ์

SCF 7500RT -DC5 , SCF 2000 RT
PM Gear
PM Spacer Shaft
ทำความสะอาดใบพัดและ ปล่อง

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

STA 400 SUN-DC2 (200×2)
ฉีดล้างคูลลิ่งเทาเวอร์

บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด

OVERHAUL GEAR COOLING TOWER
Balancing Fan Blade
Overhaul Gear

บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)

OVERHAUL COOLING FAN
Overhaul cooling fan
Overhaul Gear
Overhaul Motor

บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด

Up Grad Cooling tower 
1500 RT
1250 RT

บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด

เปลี่ยนอะไหล่คูลลิ่งเทาเวอร์
Sprinkler head 10 ”

Sprinkler Pipe

บริษัท สยามทรัค เรเดียล จำกัด

STA 200 RT  3 SET
เปลี่ยนโครงสร้างคูลลิ่งเทาเวอร์

บริษัท อี 85 จำกัด

เปลี่ยนฟิลล์คูลลิ่งเทาเวอร์ 
เปลี่ยนฟิลล์ Square Grid Filler (PP)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

ซ่อมแซมใบพัด
ซ่อมใบพัด และตั้ง Balance

น้ำตาลมิตรผล , ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

OVERHAUL & BALANCING
FAN DIA .  3600 mm.

โรงไฟฟ้าบ้านไร่

OVERHAUL GEAR
Model 175 , Ratio 8.5:1

บริษัท ไทยซานมิเกล ลิเคอร์ จำกัด

แก้ไขและซ่อมแซมคูลลิ่งเทาเวอร์
เปลี่ยนพื้นปล่องไฟเบอร์กลาส
เปลี่ยนถาดน้ำร้อน
เสริมไม้พื้นปล่อง และ Air inlet
ฉีดล้างทำความสะอาด 
เดินท่อ น้ำเข้า

Fortges (Thailand)

เปลี่ยนฟิลล์คูลลิ่งเทาเวอร์ 3 Cell
เปลี่ยนฟิลล์ Flim Fill Type

ดับเบิลเอ 1991

Install Drift Eliminator
รื้อถอนพร้อมติดตั้ง Drift Eliminator

ไทยเรยอน สระบุรี

SPC 1000 RT
รื้อถอนพร้อมติดตั้งฟิลล์

ไทยเรยอน

OVERHAUL & BALANCING
FAN DIA .  3600 mm.

มิตรผล ไบโอ-ฟูเอล กาฬสินธุ์

OVERHAUL & BALANCING
FAN DIA .  3600 mm.

ปัญจพล เปเปอร์

FRP FAN STACK
DIA .  4800 mm.

น้ำตาลทิพย์สุโขทัย

COOLING TOWER 4 CELL
เปลี่ยนท่อ,หัวกระจายน้ำ
เปลี่ยน เพลา
ฉาบซ่อมแซมผนังคอนกรีต

มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (สิงห์บุรี)

OVERHAUL (FRP) FAN BLADE
FAN BLADE DIA.5400 mm.

มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์)

ฉีดล้างทำความสะอาดคูลลิ่งเทาเวอร์
SCF 7500RT-DC5 , SCF 2000RT-DC1

กำเเพงเพชร ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่

MODEL
SCF-8,000-DC8-SUS-F
FLOW RATE
2,100 m3/Hr
TEMP. IN 
41 oC
TEMP. OUT
31 oC

สุพรรณบุรี ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่

MODEL
SCF-7693-DC2-RC-VS
FLOW RATE
3,750 m3/Hr
TEMP. IN 
40 oC
TEMP. OUT
32 oC

© 2019 Spacco Cooling Tower Industry Co., Ltd. All rights reserved | Designed by Giant-Point